Legislaţia privind permisul de conducere pentru tractat rulota

De la ClubRV-RO Wiki

Legislaţia care se aplică

Se aplică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, regulamentul de aplicare, în special Articolul 30, punctele b.1, b.2 şi b.3 precum şi punctul (c) Regulament pe sit-ul poliţiei Române

Art. 30. – Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii de vehicule:
[...]
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totala maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg;
[...]

Maşina poate tracta rulota?

Nu orice maşină poate tracta orice rulotă, indiferent de categoriile de permise pe care le deţine şoferul. Decizia se ia în funcţie de datele înscrise în taloan pentru maşină şi rulotă şi, eventual, plăcuţa VIN de pe maşină.

Ne interesează următoarele date:

Rulota nu poate fi tractată, legal, în următoarele situaţii:

Chiar dacă rulota poate fi tractată, legal, cu autoturismul din dotare, pentru mai multă siguranţă în exploatare este recomandat ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească 85% din masa proprie a autovehiculului trăgător.

Pentru a vedea cât de mine va funcţiona ansamblul rulotă + autovehicul trăgător din dotare puteţi vizita: What Tow Car, pagină în limba engleză

Ce permis de conducere este necesar

Decizia este simplă, şi se ia în funcţie de suma dintre masa maximă autorizaă a rulotei şi masa maximă autorizată a autovehiculului trăgător: Dacă suma este sub 3,5 tone atunci este suficientă categoria de permis B, altfel este necesar permis categoria B+E.

Atenţie, decizia se ia în funcţie de masa maximă autorizată, nu în funcţie de masa în exploatare.

Adus de la „http://wiki.clubrv.ro/wiki/index.php?title=Legisla%C5%A3ia_privind_permisul_de_conducere_pentru_tractat_rulota&oldid=240